רגולציה בזירות סוחר – מה זה בכלל ומדוע זה חשוב כל כך?

בשנת 2010, ולאור הפסדים גבוהים של משקיעים רבים, הוחלט להסדיר את פעילותן של זירות המסחר, שפעלו ללא כל פיקוח. תיקון מספר 42 לחוק ניירות הערך, עליו הוחלט ב-2010, נועד להסדיר את פעילותן של הזירות, אולם בפועל, עד התקנת התקנות, לא ניתן לו תוקף מעשי. בשנת 2014, ארבע שנים לאחר מכן, הגישה ועדת הכספים את התקנות בדבר אותן זירות – זירות מסחר בפורקס (מט"ח), שהתבססו על פנייתה של הרשות לניירות ערך.

רגולציה בפורקס

כיצד פעלו בעבר זירות הסוחר וכיצד פועלות כיום

זירות המסחר פועלות באופן מקוון והן מהוות "בית" למשקיעים רבים, שיכולים לפעול בהן באמצעות מכשירים פיננסיים מסוגים שונים, לרבות פורקס. עיקר פעילותן של הזירות קשור במשקיעים השונים, המשקיעים בהן סכומי כסף משתנים, החל ממאות בודדות של דולרים. יחד עם זאת, השקעה כזו מלווה גם בסיכונים. מעבר לסיכוני ההשקעה עצמם, ישנם סיכונים אחרים הקשורים ליציבות הזירה, למינוף, לניגודי עניינים מובנים. את כל הנושאים הללו, באה הרגולציה להסדיר.

אם עד לפני מספר שנים רגולציה בפורקס היה מונח שסביר שרבים כלל לא הכירו, הרי שכיום הסיפור הוא אחר. אם בעבר פעלו זירות המסחר ללא פיקוח, ללא הגבלה וגם ללא רגולציה, היום, ובעיקר לאור הסיכונים המובנים הכרוכים בפעילות הזירות, קיימות הגבלות מחמירות. התקנות, שנקבעו בשנים האחרונות, מטילות על אותן זירות חובה לקבלת רישיון לפעילותן, המותנת בעמידה בתנאים שונים ומחמירים. מעבר לכך ישנן הגבלות שונות, כמו הגבלת מינוף, הגבלת סוגי המכשירים הפיננסיים שבהם מותר לסחור, קביעה של הון עצמי רגולטורי מינימלי לכל חברה, חובה להחזיק את כספי הלקוחות בחשבון נאמנות ועוד. לצד אלה, נקבעו חובות דיווח ושקיפות אל מול הרשות לניירות ערך ואל מול ציבור המשקיעים. תקנות אלו נקבעו בשיתוף עם הרשות לניירות ערך והן מתבססות על ידע רב שנצטבר במדינות אחרות, שבהן פועלות גם כן זירות סוחר רבות.

קראו גם על: השקעה בבורסה: כך תעשו את זה!

במה מתמקדות התקנות החדשות

התקנות החדשות, כחלק מהרגולציה על זירות הפורקס, מתמקדות במספר פרמטרים: דיווח ושקיפות – על הזירות להמציא דו"חות תקופתיים, שיועברו לרשות לניירות ערך על מנת לבחון את כשירות פעילותן ועמידתן בהוראות החוק והתקנות. עליהן לפעול אך ורק לאחר שקיבלו רישיון וללא ניגוד אינטרסים. אסור לזירות המסחר לייעץ בנוגע לעסקאות ו/או מכשירים פיננסיים הנסחרים בהן. כל זאת על מנת לשמור על התנהלות אמינה ומקצועית לטובתו של המשקיע/הלקוח. מעבר לכך, על זירות הסוחר לשמור את כספי הלקוחות שלהן בחשבונות נפרדים בנאמנות ולדווח להם באופן שוטף על פעילותם בזירה. מעבר לכך על הזירות להסביר ללקוח על פעילותן ולבחון את כשירותו לבצע את העסקאות (שאיננו קטין, למשל).

גלילה לראש העמוד